O výzvách nového světa hospodářské metamorfózy

sdílet:

Profesor Milan Zelený komentuje současné vidění světa a ukazuje, jak úspěšně čelit výzvám nového světa hospodářské metamorfózy.  

Zaměstnanostní potenciál v zemědělství, průmyslu, službách a státu je ve vyspělých ekonomikách vyčerpán. Díky kombinaci s automatizací a robotizací ve všech čtyřech sektorech, spolu se samoobsluhou a odstraňováním mezičlánků, bude zaměstnanost i nadále klesat a akcelerovat pod politickým tlakem státu na intervence, zadlužování, podpory a minimální mzdu. Role státu je ovšem podle dlouholetých zkušeností převážně zpátečnická a škodlivá. Politické zájmy straníků a byrokratů, skrze strategii sankcí slepé k maximální provázanosti globálních ekonomik, vede k vzájemnému ničení hospodářství, podniků i živností. Takto negativní a rušivá poloha státu je dlouhodobě neudržitelná. Neprocházíme krizí, ale sektorovou transformací od služeb do státního sektoru. Tato transformace se kvůli zadlužování státu navíc rychle vyčerpala a další zvyšování státní zaměstnanosti je již neúnosné. Nastává metamorfóza, tj. kvalitativní přeměna tradičních způsobů výroby i spotřeby. Rozmach globalizace přechází do posilování regionalizace a relokalizace v ekonomice, vzdělávání i politice. Metamorfózu si lze představit jako dokončení posloupnosti transformací. Přesun od globalizace k relokalizaci je dosud nejnadějnější fází evoluce lidstva a jeho ekonomického úsilí.

Co z toho vyplývá

Evoluční transformace a metamorfózu nelze zabrzdit politickými intervencemi a fiskálně-monetárními zásahy do chodu hospodářského organismu. Ekonomika není stroj a keynesiánsko-monetární metafora stroje do 21. století nepatří. Je třeba přestat sabotovat progres technologie, znalostí, vzdělanosti a nových podnikatelských modelů, neplýtvat úsilím a penězi na záchranu starých, dysfunkčních a bezperspektivních podniků, činností a pořádků. Evoluci se musíme přizpůsobit, stát se její organickou součástí. Současná hospodářská a společenská ekologie nesnáší neinformované zásahy politiků, úředníků a byrokratů, kteří s lidskými životy dodnes manipulují jako se stroji. Přizpůsobení vyžaduje větší inteligenci a respekt k přírodě biologické, ekonomické i společenské.

Výzvy nového světa

Každá transformace, obzvláště metamorfóza ekonomického, společenského i politického života, přináší plejádu nových příležitostí k podnikání, službě veřejnosti, vzdělávání a osvobození komunity a jednotlivců. Nové technologie nabízejí nikdy nepoznané možnosti výroby i spotřeby, vzdělávání i podnikání. Nemá smysl vypočítávat všechny nové technologie – od vertikálních farem a elektromobilů, přes 3D tiskárny, atmosférické satelity a soukromé využití vesmíru, až po internet, mobilní komunikace, dróny a digitalizaci – svět se nám mění pod rukama; všechno bude jinak. Naše děti budou žít a soutěžit v novém světě metamorfózy; musejí být připraveny učit se podnikání, zodpovědnosti a nezávislosti. Základním cílem vzdělávání je výchova lidí, kteří jsou schopni řešit nové problémy a nikoli opakovat a biflovat to, co udělaly generace předchozí. Takoví lidé pak umějí být kritičtí a jsou schopní ověřovat – nikoli akceptovat vše, co jim je předloženo politiky a médii. Účelem reformy vzdělávání musí být zcela nový obsah, nejenom forma. Evoluce nikdy nevrátí své dinosaury. To jenom my sami, navzdory evoluci a přírodnímu dění, recyklujeme vlastní politické dinosaury tak dlouho, až nás jejich duševní vyšeptalost „milosrdně“ obestře a zapouzdří ve světě již dávno zmizelém. Závěrem si lze popřát, abychom se poučili z našich původních principů vzdělávání, podnikání i politiky tak, abychom mohli úspěšně čelit výzvám nového světa hospodářské metamorfózy a osvobodili se od politikaření a impotentního světa byrokratů a fanatických ideologů.

Autoři: 

česko-americký ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Profesor Zelený vyučuje na americké Fordhamově univerzitě v New Yorku.  

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka