Budoucnost nanomedicíny

sdílet:

Redakci byl představen projekt nanopinion financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí. Jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.

Prezentátoři se tentokát zaměřili na budoucnost zdravotnictví, včetně možných rizik nanotechnologií.

Nanotechnologie a medicína

 • Žijeme v době, kdy se mění populace v rozvinutých i rozvíjejících se zemích. Civilizační choroby a stárnoucí populace se stávají normou. Tuto nevýhodu vyvažují pokroky v nanotechnologiích, které přispívají k prevenci rozšiřování chorob, umožňují časnější stanovení diagnózy a poskytují léčbu nejrůznějšími prostředky.

 • Použití nanotechnologií ke zjištění choroby

  Čím dříve dokážeme zjistit onemocnění, například rakovinu, tím vyšší je šance na její vyléčení. Nanotechnologie umožňují vývoj celé řady nových diagnostických prostředků, které detekují velmi malá množství specifických bílkovin souvisejících s výskytem určitých chorob. Časné zjištění choroby znamená větší pravděpodobnost úspěšné léčby a překonání choroby.

 • Použití uhlíkových nanotrubic pro růst nové kosti

  Vědci z oboru fyziky materiálů zkoumají, jak vytvořit „umělou kost“ pro regeneraci kosti v těle a vyřešit tak některé problémy a omezení konvenčních kostních implantátů. Jednou z možností je použít některé molekuly, které se přirozeně nacházejí v kosti, a přimět je, aby se spontánně přeskupily do struktury vyššího řádu. Pracuje se na vývoji nanovláken tvořících gel, který je možné použít jako lepidlo při léčbě zlomenin kostí nebo jako opěrnou strukturu pro jiné tkáně, které na ní regenerují.

 • Léky s nanočásticemi pro léčbu rakoviny

  Co kdybyste dokázali vymyslet lék, který by působil jen na rakovinné buňky a zdravé buňky nechával nedotčené? Nanotechnologie to mohou jednou umožnit. Vědci v Riceově univerzitě demonstrovali použití nanočástic o průměru 120 nm pokrytých vrstvou zlata pro vyhledání cílových rakovinných nádorů. Nanočástice s vrstvou zlata se mohou navázat na rakovinné buňky tím, že se na povrch této vrstvy navážou protilátky nebo peptidy. Po navázání nanočástic na rakovinné buňky lze tyto buňky zvnějšku selektivně odstranit pomocí infračerveného laseru.

 • Nanotechnologie a zmírňování bolesti

  Představte si, že spolknete prášek proti bolesti, který je nejen menší, ale také devětkrát účinnější. Díky použití nanokrystalů se mohou léčiva lépe vstřebávat a lépe se uvnitř organismu dostat k cíli.

 • Možná rizika

  Již se prodávají léčiva, která využívají několik druhů nanomateriálů, například lipidy nebo polymerové nanokapsle. Stejně jako jiné léky i léky obsahující nanomateriály musí před uvedením na trh projít dlouhým a přísným testováním, které zahrnuje i několik klinických hodnocení. Ozývají se však i hlasy, že nanomateriály se v medicíně používají teprve krátce a není zcela jisté, jakým způsobem se v organismu odbourávají, a zda nemohou spustit dlouhodobé nežádoucí účinky. Tito kritikové argumentují tím, že nanomateriály používané ve zdravotnictví by měly být upraveny speciálními právními předpisy.

Dle informací z projektu nanopinion

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka