Firmy musejí přehodnotit své podnikání od základů, říká nová zpráva Fjord Trends od Accenture Interactive

sdílet:

Rok 2019 byl ve znamení aktivismu v oblasti změn klimatu, odpovědnosti Big Tech společností, rozmachu i krachů zakázkové ekonomiky a závazku 181 předních CEO předefinovat programová prohlášení a cíle svých firem. Měnící se myšlení, zrychlené rozvíjející se digitalizací a jejím přijímáním, nutí vedení firem znovu zvážit základní principy jejich organizací. Zpráva uvádí, že ekonomika a politika, kapitalismus a zdroje, technologie a společnost jsou již dlouho propleteny, ale teprve nyní se důsledky jejich propojení dostávají do povědomí veřejnosti.

„Protesty proti principu kapitalismu charakterizovanému trajektorií nekonečného růstu, který je pouze ve znamení zisku, se přemisťují z ulic do rozhovorů v zasedacích místnostech firem. S tím přichází nutnost najít nové způsoby měření růstu,“ řekl Mark Curtis, spoluzakladatel a ředitel pro vztahy s klienty, Fjord. „Tyto nové hodnoty mohou změnit vnímání významu podnikání v příštím desetiletí. Jedno je jasné: vítězem budou organizace s udržitelnými obchodními modely a s dlouhodobým pohledem na sebe a svůj vliv na svět. “

Brian Whipple, CEO Accenture Interactive, dodává: „Jsme svědky toho, jak se naši klienti orientují na účelnou transformaci. V příštím desetiletí bude výzvou fundamentální změna, která podnikům poskytne příležitost orientovat své aktivity na něco ohleduplnějšího, smysluplnějšího a pokrokovějšího. Posun od „já“ k „my“ bude pravděpodobně znamenat potřebu změny z přístupu zaměřeného na uživatele na přístup zaměřený na život.“

Radek Dráb, Associate Director Accenture Interactive k tomu přidává: „Trend důrazu na hodnotu, tedy co daný výrobek nebo služba zákazníkovi poskytuje, se posouvá k trendu přehodnocování smyslu podnikání, tedy důvodu, proč firma existuje a jaké hodnoty vyznává. Důraz na růst samozřejmě nemizí, ale stále více firem na něj nahlíží skrze optiku smyslu svého podnikání. Je to reakce na měnící se myšlení jak zaměstnanců, tak zákazníků, a s tím související změny jejich spotřebního chování. Některé z trendů Fjord se v lokálních podmínkách projevují silněji, jiné méně silně, nicméně pro firmy je důležité o nich vědět, být na ně připraven a být schopen je využít ve svůj prospěch.“

Zpráva Fjord Trends 2020 zkoumá sedm nově vznikajících trendů, které budou pravděpodobně formovat zkušenosti další generace, a radí firmám, jak se mohou na budoucí příležitosti připravit:

  1. Mnoho tváří růstu: Kapitalismus čelí krizi středního věku. Úspěch již neznamená pouze růst a organizace musí začít přehodnocovat svůj účel a to, jak vidí svou roli ve světě.
  2. Změna vnímání peněz: Způsob, jakým vnímáme peníze a platíme za věci, se rychle mění. Tyto tektonické posuny vytvářejí řadu příležitostí pro řadu nových produktů a hráčů.
  3. Chodící čárové kódy: Naše fyzická těla se stávají stejně sledovatelná jako naše digitální já. Co se týče například technologie rozpoznávání obličeje a těla, jaký zvolíme kompromis mezi soukromím a pohodlím?
  4. Likvidní lidé: Spotřební návyky se mění s tím, jak lidé vnímají a definují svou identitu stále likvidnějším způsobem. Příležitost, která stojí za zvážení, je v poskytování nových spotřebitelských zkušeností.
  5. Vývoj inteligence: Lidská zkušenost se neustále mění a je stále složitější. Dalším krokem pro AI je přechod od automatizace k navrhování systémů, které kombinují lidskou a umělou inteligenci a zlepšují souhru mezi nimi.
  6. Digitální dvojníci: Připravte se na svého digitálního dvojníka, který pro vás bude pracovat a bude vědět, co chcete. Digitální dvojčata se vyvíjejí nejen pro průmysl, vstupují do našeho každodenního života.
  7. Design zaměřený na život: Zaměření na přání, životaschopnost a proveditelnost se posunuje od „já“ k „my“. Může design přesahovat svůj vlastní ekosystém a přesouvat se od přístupu zaměřeného na uživatele k přístupu zaměřenému na život? 

Fjord Trends 2020 těží z myšlenek více než tisícovky vývojářů a designérů z 33 studií z celého světa. Výroční zpráva je sestavena za základě přímých pozorování, výzkumu založeného na faktech a na práci s klienty. V letošním roce ke zprávě přispěly příspěvky z nového Fjord ateliéru Tokio a z akvizice INSITUM, takže bylo k dispozici dalších 250 názorů z Japonska a Latinské Ameriky, díky čemuž se stala dosud nejrozmanitější sadou trendů Fjordu. Celou zprávu, najdete na accenture.com/Fjordtrends2020 nebo trends.fjordnet.com.

Dle informací tiskové zprávy  Accenture

Foto: Accenture 

Autoři: 
Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka