Ekologie

sdílet

Prodloužení životnosti fasád, likvidace plísní a hub, výrazný pokles nemocnosti a potenciál čistit vzduch ve městech, to jsou hlavní přínosy na světových trzích patentovaných fotokatalytických multifunkčních povrchů české společnosti, která zároveň objevila způsob, jak hlavní příměs těchto nátěrů vyrábět za zlomek současných cen ve světě.

sdílet

Fotokatalytické povrchy vytvořené s pomocí multifunkčních nátěrů jsou efektivní, ekonomicky i energeticky akceptovatelnou technologií, která je plně využitelná pro čištění ovzduší průmyslově a dopravně zatížených oblastí. Současné technologie na čistění vzduchu od emisí u jejich zdroje dokážou snižovat vysoké koncentrace polutantů, ale nejsou schopny si poradit s velmi nízkými koncentracemi velmi nebezpečných látek a jejich malými prachovými částicemi.

sdílet

Čeští vědci ve spolupráci s firmami vyvíjejí nové ekologické způsoby čištění vody. Děje se tak v rámci centra NANOBIOWAT, které spojuje kapacity tří akademických a šesti průmyslových subjektů. Výzkum probíhá s finanční podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) v rámci programu Centra kompetence, a to v oblasti ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu znečištěné vody.