Efektivní čištění ovzduší pomocí nanotechnologií

sdílet:

Fotokatalytické povrchy vytvořené s pomocí multifunkčních nátěrů jsou efektivní, ekonomicky i energeticky akceptovatelnou technologií, která je plně využitelná pro čištění ovzduší průmyslově a dopravně zatížených oblastí. Současné technologie na čistění vzduchu od emisí u jejich zdroje dokážou snižovat vysoké koncentrace polutantů, ale nejsou schopny si poradit s velmi nízkými koncentracemi velmi nebezpečných látek a jejich malými prachovými částicemi.

Rozvoj nanotechnologií přináší nové možnosti i v oblasti čištění ovzduší od nebezpečných imisních látek. Jak prokázali ing. Jiří Rathouský a Mgr. Radek Žouželka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR ve své studii, eliminace škodlivin z ovzduší pomocí fotokatalytických nátěrů je vhodná nejenom pro molekuly organických látek, ale také pro oxidy dusíku (NOx). Výsledky měření dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch vytvořený FN nátěry radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2 v laminárním i turbulentním proudění vzduchu, při různých koncentracích a vlhkosti a nejenom v počátečním, ale i dlouhodobě ustáleném stavu.

Výsledky studie prokázaly, že 1 m2 fasády domu v rušné části Prahy natřené FN nátěrem odstraní za jeden rok z ovzduší 0,3 kg NOx (NO + NO2). Tuto snadno aplikovatelnou a levnou technologii lze proto využít jako efektivní nástroj pro zlepšování kvality ovzduší a jako kompenzační opatření pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí. FN nátěry mají všechny certifikace a testy potřebné pro uplatnění na domácím i zahraničním trhu. FN technologie je již dnes používána pro dekontaminaci ovzduší v Číně a dává naději pro ochranu zdraví obyvatelstva a zlepšení kvality ovzduší i v České republice a Evropské Unii.

Testovací stěna-protihluková bariéra Praha - Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok)

Autoři: 

Redaktor a publicista

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka