Neustále rozšiřujeme síť zahraničních partnerů, překládáme odborné studie a články, oslovujeme zajímavé firmy zaměřené na inovace, představujeme klastry, vědecké týmy i jednotlivce.      

Neustálé změny hýbou trhem informačních technologií. Nová očekávání zákazníků nutí firmy rychle reagovat. Účinným nástrojem, jak řešit nové úkoly, jsou investice do technologií takzvané Třetí platformy: cloud, mobilní řešení, analytika/big data a sociální média. Tyto změny vytvářejí příznivé podmínky na trhu služeb a poskytují mimo jiné i prostor pro vstup nových hráčů, malých společností, které nabízejí inovativní, často specializované řešení dodávané pomocí cloudu. Středem pozornosti jsou rovněž Internet věcí (Internet of Things, IoT) a platforma nazvaná Průmysl 4.0.

Hovoříme-li o nanotechnologiích, musíme proniknout do oblasti miniaturních světů, do řádu nanometru, do jedné miliardtiny metru (10-9). Donedávna jsme se s nimi setkávali pouze na univerzitách a ve specializovaných vědeckých laboratořích hlavně v oborech fyziky, chemie, molekulární biologie a robotiky.