Věda

sdílet

NEZkreslená věda je popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti. Všemi díly provází komentář Pavla Lišky a ilustrace Tomáše Zacha.

sdílet

Ještě loni to vypadalo, že první plně autonomní auta označovaná stupněm 5 (SAE5) budou na trhu velmi brzy. Čím dál víc ale přibývá automobilek a odborníků, kteří dávají najevo, že tato očekávání jsou přehnaná. Vědci z výzkumného centra Smart Driving Solutions při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha představují animované video, v němž naznačují alternativní cestu – vysvětlují, že než vyjedou do ulic plně robotická auta, bude třeba ještě zavést důležitý mezičlánek, a sice elektronickou řídicí vrstvu známou z letadel a někdy označovanou jako drive by wire.

sdílet

Použité softwarové licence jsou vítaným způsobem, jak získat legální software, a přitom ušetřit nemalé finanční prostředky. A to nejen pro firmy a státní instituce, ale také pro start-upy. Nově vznikající organizace mohou navíc využít dalšího benefitu, který jim tento způsob licencování softwaru nabízí – velmi pružně nakoupit, ale také podle potřeb odprodat nevyužité licence. Díky tomu optimalizují své podnikové výdaje a přelévají peníze podle požadavků tam, kde je potřebují více.

sdílet

Společnost SoftwarePro, největší tuzemský dodavatel druhotných softwarových multilicencí, spustila spolupráci s partnery. Cílem je kooperace s resellery, systémovými integrátory a dalšími partnery z oblasti IT, kteří chtějí koncovým zákazníkům nabídnout softwarové licence až o 70 % výhodněji.

sdílet

Mezi úvodní akce festivalu Týden vědy a techniky (6. až 12.11. 2017) patřila prezentace Smart Nano a Smart City Concept. Uskutečnila se v prostorách Galerie Českých center v Praze. Česká centra se do festivalové přehlídky zapojila prostřednictvím partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, klastrem Nanoprogress, Technickou univerzitou v Liberci, Západočeskou univerzitou v Plzni a společností Incinity.

sdílet

Dětská chemická laboratoř nazvaná Kids’ Lab Abrakadabra, kterou v Národním technickém muzeu v Praze zřídila společnost BASF, zahájila v listopadu již šestou sezónu. Každý pátek ji bezplatně navštěvují školní třídy a dětské volnočasové spolky. Celosvětově chemický koncern od roku 1997 vybudoval již 40 podobných laboratoří, které každoročně navštíví přes 50 tisíc dětí.

Stránky