Inzerce

Pomůžeme s výběrem vhodné formy marketingové komunikace, popřípadě kombinace služeb, aby byla vaše prezentace více než úspěšná.

Řídíme se Standardy internetové reklamy SPIR.

Neustále zvyšujeme návštěvnost. Svoji inzercí (reklamní kampaní) ji můžete výrazně ovlivnit. Portál je oficiálně měřen NetMonitor.  

Možnosti inzerce

Prezentace v adresáři firem: jako součást reklamního balíčku zdarma

Firemní články (PR články): cca 2 000 až 5 000 Kč, píše redakce

Bannery a jiné reklamní plochy: výroba, cena, způsob, místo i frekvence zveřejnění dle vašich požadavků  

Individuální forma reklamy: dtto

Uveřejnění krátké firemní zprávy: zdarma

Zařazení firemních akcí do kalendáře: zdarma 

Uveřejnění nabídek pracovních míst: zdarma 

Uveřejnění tiskové zprávy: 99 Kč 

Na portálu se zveřejňují

recenzované články

odborné články

populární články

rozhovory

reportáže

komentáře

různé formy videa

firemní a PR články

Pokyny pro autory vypracovávají odborní garanti rubrik. Hodnotí také kvalitu textu. V jejich kompetenci je článek odmítnout. Pokyny pro inzerenty vypracovává provozovatel a vydavatel, s nímž lze dohodnout individuální podmínky pro inzerenty (bonusy, slevy za opakování, zveřejnění i na partnerském portálu, atd.). V jeho kompetenci je také inzerenta odmítnout. Ceny jsou konečné, tedy včetně DPH.