Nanotechnologie pomáhají

Hovoříme-li o nanotechnologiích, musíme proniknout do oblasti miniaturních světů, do řádu nanometru, do jedné miliardtiny metru (10-9). Donedávna jsme se s nimi setkávali pouze na univerzitách a ve specializovaných vědeckých laboratořích hlavně v oborech fyziky, chemie, molekulární biologie a robotiky. V současné době sledujeme jejich rychlý nástup do praxe a s tím vytváření zcela nových možností v celé řadě oborů: ve výpočetní technice, automobilovém průmyslu, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice, optice, nauce o materiálech či medicíně, sportu, umění i v samotném uspořádání společnosti. Co to vše znamená pro nás obyčejné smrtelníky, jak nám mohou nanotechnologie pomoci v běžném životě, ukazují texty zástupců firem i profesionálních výzkumníků.

Partneři projektu:

Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.

 

  

 

 

 

Související články

Mezi úvodní akce festivalu Týden vědy a techniky (6. až 12.11. 2017) patřila prezentace Smart Nano a Smart City Concept. Uskutečnila se v prostorách Galerie Českých center v Praze. Česká centra se do festivalové přehlídky zapojila prostřednictvím partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, klastrem Nanoprogress, Technickou univerzitou v Liberci, Západočeskou univerzitou v Plzni a společností Incinity.

V rámci vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR byl natočen i zajímavý dokument o nanotechnologiích. Čte herec Pavel Liška.

share

Prodloužení životnosti fasád, likvidace plísní a hub, výrazný pokles nemocnosti a potenciál čistit vzduch ve městech, to jsou hlavní přínosy na světových trzích patentovaných fotokatalytických multifunkčních povrchů české společnosti, která zároveň objevila způsob, jak hlavní příměs těchto nátěrů vyrábět za zlomek současných cen ve světě.

share

Redakci byl představen projekt nanopinion financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí. Jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.

share

Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR prokázali v rámci výzkumu významné zlepšení hojení poškozeného povrchu oka a rovněž tak možnost záchrany zraku pomocí kmenových buněk. Pro jejich růst a přenos na oko přitom využívají speciální nanovlákna vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci. Právě nanovlákna zajistí, že na nich pěstované kmenové buňky zůstávají na oku na správném místě.

share

Fotokatalytické povrchy vytvořené s pomocí multifunkčních nátěrů jsou efektivní, ekonomicky i energeticky akceptovatelnou technologií, která je plně využitelná pro čištění ovzduší průmyslově a dopravně zatížených oblastí. Současné technologie na čistění vzduchu od emisí u jejich zdroje dokážou snižovat vysoké koncentrace polutantů, ale nejsou schopny si poradit s velmi nízkými koncentracemi velmi nebezpečných látek a jejich malými prachovými částicemi.

share

Čeští vědci ve spolupráci s firmami vyvíjejí nové ekologické způsoby čištění vody. Děje se tak v rámci centra NANOBIOWAT, které spojuje kapacity tří akademických a šesti průmyslových subjektů. Výzkum probíhá s finanční podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) v rámci programu Centra kompetence, a to v oblasti ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu znečištěné vody.