České fotokatalytické povrchy se prosazují doma i ve světě

sdílet:

Prodloužení životnosti fasád, likvidace plísní a hub, výrazný pokles nemocnosti a potenciál čistit vzduch ve městech, to jsou hlavní přínosy na světových trzích patentovaných fotokatalytických multifunkčních povrchů české společnosti, která zároveň objevila způsob, jak hlavní příměs těchto nátěrů vyrábět za zlomek současných cen ve světě.

Před čtrnácti lety vznikla v Kamenných Žehrovicích první laboratoř české společnosti Advanced Materials-JTJ a před třemi lety konečně začala zvolna sklízet plody své práce. Od té doby každý rok zdvojnásobuje tržby. Vzhledem k tomu, že její produkci začali nakupovat i v Číně, dá se očekávat, že letos budou výsledky ještě podstatně lepší.

Nanotechnologiemi a fotokatalýzou (rozklad látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření) se v tuzemsku i ve světě zabývá spousta firem, které vyrábějí kromě jiného i vnitřní a vnější povrchy či fasádní systémy. Málokdo však dotáhl věci do konce jako Protectam FM společnosti FN-Nano, což je dceřiná firma Advanced Materials.

Český primát také ve fotokatalických nátěrech   

Společnosti vedené Janem Procházkou se podařilo vyřešit zásadní problémy, které dosud brzdily větší rozmach této technologie: Jak dostat dostatečně velký podíl fotokatalytického materiálu do nátěru a jak potřebnou látku - oxid titaničitý (TiO2), neboli titanovou bělobu, běžnou součást potravin i malířských barev, získat za co nejnižší cenu.

Pomohl jí k tomu vlastní výrobní postup, který si nechala patentovat. Nyní může získávat kilogram látky za zhruba desetinu (50 dolarů), jenž v současnosti požadují výrobci na světových trzích. V nátěrech české společnosti se nachází destiprocentní podíl TiO2 a nenajdeme tady žádné chemické biocidní látky, které se často použivají k "vylepšení efektu".  

"Účinky fotokatalytické funkce nátěrů se našimi postupy výrazně zvyšují. Při kontaktu se světlem, ať už přirozeným v exteriéru, nebo instalovaným UV světlem ve vnitřních prostorách, nátěr sám spolehlivě likviduje zárodky plísní a řasPovrch ošetřený naší technologií poznáte snadno. Je stále čistý. Například zašedlých na protihlukových stěnách na pražském Barrandově tak můžete již tři roky vidět stále čisté čtverce. Velkoplošnou ukázku účinnosti našeho výrobku představuje už od roku 2011 také bílá fasáda domu Villa Bianca v Praze 6,“ konstatuje Jan Procházka.

Je patrné, že nátěry mohou významně snižovat výskyt organických částic (viry, bakterie, spory plísní, organické alergeny), chemických látek způsobujících zápachy, což se kromě jiného projevuje i na míře nemocnosti lidí, kteří v domech žijí. Fotokatalytická vrstva omezuje přilnavost anorganických látek (organické rozkládá), nátěr pohlcuje UV záření, působí jako "sluneční brýle". TiO2 rozkládá oxidy dusíku, čistí vzduch a výrazně prodlužuje životnost fasád či jiných ošetřených objektů (například soch).  

Ekologické aspekty a správná aplikace nátěrů

„Metr čtvereční nátěru odstraní za rok minimálně 100 gramů NO2, což odpovídá vyčištění 2,5 milionu krychlových metrů vzduchu,“ přibližuje výsledky dvouletého experimentu ve velmi znečištěné lokalitě obchodní ředitel Advanced Materials-JTJ Pavel Šefl. Experiment probíhal ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Akademie věd ČR a kromě samotných výsledků měření prokázal i to, že nátěr je plně funkční i po dvou letech.

O tom, jak povrchy české firmy fungují, vypovídají i závěry Státního zdravotního ústavu z Ostravy, který provedl po vymalování příslušná měření v Mateřské škole Paskov. „V místnosti pokleslo množství mikroorganizmů o 32 procent, na natřených stěnách nebyly zjištěny mikroorganizmy žádné,“ přibližuje ředitelka školky Libuše Klimundová výsledky měření. Nemocnost dětí ve vymalované třídě výrazně poklesla. V interiérech stačí nátěr obnovit jednou za sedm let. V případě fasád dává výrobce na plnou funkčnost nátěru záruku 10 let s tím, že ve skutečnosti je ještě podstatně delší.

„Zatepleným fasádám, kterých se problémy s plísněmi týkají nejvíc, se díky fotokatalytickým samočisticím povrchům celková životnost výrazně prodlužuje nad 25 let, které stanoví evropská norma,“ připomíná Jan Procházka. Pro životnost fasády je přitom rozhodující několikamilimetrová vrstva na jejím povrchu. Jejím hlavním nepřítelem je UV záření. To primárně napomáhá rozpadu a erozi fasádního akrylátového či silikátového pojiva a také optickým „vyšisováním“ znehodnocuje fasádní povrch. „Ultrafialové záření primárně narušuje svrchní vrstvu. Na ní se pak uchytí plísně a řasy, které pokračují v její degradaci a vytvářejí dojem špíny. Omytím se zbavíte plísní na povrchu, ale už ne těch, které se narušeným povrchem dostaly dovnitř, takže za nedlouho můžete čistit znovu,“ vysvětluje mechanismus Jan Hrdlička firmy Fasádní servis, která fotokatalytické nátěry odborně aplikuje.

„Každým čištěním z povrchu fasády odstraníte nejen plísně, ale také její narušený povrch. V podstatě už po prvním čištění, které se majitelé domů objednávají zhruba po pěti letech od instalace, tak můžou začít uvažovat o tom, kdy si nechají fasádu opravit. Čím častěji budou čistit, tím dřív se jim totiž fasáda rozpadne,“ upozorňuje Jan Hrdlička. Druhou možnost představuje využití českého fotokatalytického nátěru.

 

 

 

 

 

Autoři: 

působil jako redaktor, editor a šéfredaktor v řadě vydavatelství (HN, Deník, Naše Praha). V současné době pracuje jako komunikační konzultant a publicista. 

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka