Třetí platforma IT

Neustálé změny hýbou trhem informačních technologií. Nová očekávání zákazníků nutí firmy rychle reagovat. Účinným nástrojem, jak řešit nové úkoly, jsou investice do technologií takzvané Třetí platformy: cloud, mobilní řešení, analytika/big data a sociální média. Tyto změny vytvářejí příznivé podmínky na trhu služeb a poskytují mimo jiné i prostor pro vstup nových hráčů, malých společností, které nabízejí inovativní, často specializované řešení dodávané pomocí cloudu. Středem pozornosti jsou rovněž Internet věcí (Internet of Things, IoT) a platforma nazvaná Průmysl 4.0. V textech představujme nové možnosti pro firmy i pro domácnosti ve třetím tisíciletí, ve věku nové průmyslové revoluce.    

Partneři projektu:

 

 

 

 

 

Související články

share

Datoví vědci jsou v současnosti jednou z nejvyhledávanějších profesí, protože ve svém výzkumu dokáží získat cenné informace z velkých objemů dat. K tomu však musí umět ovládat programovací jazyky speciálně vyvinuté pro účely datové vědy. Tyto jazyky však často obsahují velké množství chyb, které pak mohou daný výzkum ve výsledku zkreslit. Odhalováním a eliminací těchto chyb se zabývá Pierre Donat-Bouillud, Ph.D. z Laboratoře výzkumu programování na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), který pro svůj výzkum obdržel grant od Evropské komise.

share

Nový typ dvojrozměrného materiálu, který vyzařuje strukturované světlo, vytvořili vědci a vědkyně z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Materiál s unikátními vlastnostmi může zlepšit hustotu informace v optické komunikaci a zvýšit polarizační citlivost optoelektronických zařízení, displejů a senzorů, které jsou potřebné pro počítače nové generace. Odborníci studii publikovali v časopise ACS Nano.

share

Umělá inteligence (Artificial Intelligence) je fenomén, který již několik let rezonuje zejména mezi odbornou veřejností a nyní také v byznysové sféře. Avšak aplikace ChatGPT, do které investovala obrovské prostředky společnost Microsoft, přenesla celou problematiku i mezi širokou veřejnost a debata o schopnostech, využití a etických limitech AI se stala věcí celospolečenskou. „Osobně si ale myslím, že jde částečně o nafouknutou bublinu, na druhou stranu jsou oblasti, v níž mohou algoritmy AI lidem výrazně zjednodušit pracovní procesy a přesměrovat je ke kreativnějším činnostem,“ říká František Zeman, ředitel české technologické společnosti Algotech.

share

V polovině ledna roku 2023 vstoupila v platnost nová evropská směrnice o bezpečnosti sítí a informací NIS2, která nejenže výrazně ovlivní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ale také rozšíří okruh firem a institucí, jichž se budou předpisy týkat. České republice nyní běží lhůta 21 měsíců, během níž musí dojít k implementaci do legislativy. A během této doby se na veškeré změny musí připravit také stávající i nově dotčené subjekty.

share

Jedním z následků celosvětové pandemie COVID-19 je to, že rychle roste nezaměstnanost. Skupina předních společností z různých průmyslových odvětví proto zformovala People + Work Connect – iniciativu, která spojuje zaměstnavatele, kteří hromadně propouštějí nebo mají nevytížené pracovní síly s těmi, kteří pracovníky naléhavě potřebují. Zapojení do iniciativy je pro zúčastněné firmy bezplatné.

share

Aby mohly firmy zdárně konkurovat a uspět v digitálním světě, musejí se více zaměřit na vyvážení obchodních hodnot s hodnotami zákazníků i zaměstnanců a s jejich očekáváními, říká nová zpráva Accenture Technology Vision 2020. Dvacáté vydání výroční zprávy společnosti Accenture předpovídá klíčové technologické trendy, které budou formovat byznys v příštích třech letech.

share

Firmy v oblasti elektronických komunikačních zařízení, počítačového vybavení a nových materiálů, včetně nanotechnologií, přinášejí divákům jedinečné zážitky. Atmosféra sportovních klání se zde dostává do naprosto jiných dimenzí.

Na trhu je síťový radarový detektor, který může sloužit jako doplněk bezpečnostních kamerových systémů. Detekuje pohyb přesněji než jiné technologie a eliminuje tak falešné poplachy. Zástupci společnosti Axis Communications hovoří o tom, že se jedná o standardní síťový prvek, a tak jej lze snadno integrovat do moderních systémů pro videodohled.

share

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se představila poprvé společnost Foxconn 4Tech se zajímavým řešením založeném na industriálním IoT a iniciativě Průmyslu 4.0. Má ambice pomáhat výrobním podnikům s narůstající komplexností a složitostí výrobních prostředí.

share

Před dvěma roky vstoupila na celosvětový trh nová bitcoinová burza CoinMate.io, která se nyní řadí mezi TOP 10 evropských burz. Aby zajistila vysoké bezpečnostní standardy srovnatelné s bankovním prostředím, využívá navržené řešení české společnosti Profinit. Ta vyvinula novou platformu, na které je tato burza provozována.

share

Češi mají stále větší zájem o pořádání místních referend. Vyplývá to ze statistik Ministerstva vnitra České republiky. Před dvěma lety organizátoři připravili téměř padesát hlasování, což je nejvíc za posledních deset let. Obecní referenda byla dlouhá léta pro obce okrajovou záležitostí. Tento trend se však mění, a to i díky moderním komunikačním prostředkům, které občanům přinášejí možnost sdělit názor třeba tlačítkovou volbou na svém telefonu. 

share

Modelovat podobu celého business intelligence řešení, datového skladu nebo některé jeho části v jednoduchém nástroji nebo v tabulkovém procesoru? Sen, který již není pouhým snem. Lze ho uskutečnit a celé řešení pak nechat vygenerovat ve zvolené databázové platformě a začít ho plnit daty. Řešení se nazývá automatizace datových skladů. Tedy proces automatizovaného vývoje a provozu datového skladu.

share

Vize propojeného světa v rámci internetu věcí se pomalu začíná naplňovat. S tím také roste význam bezpečnosti informačních technologií, které jsou již nedílnou součástí téměř každého podniku. Ovšem kvalitní bezpečnostní technici jsou nedostatkové zboží a samotná problematika bezpečnosti IT nabobtnala do takových rozměrů, že v podstatě není v silách jednoho člověka to zvládnout. Řešením je najmout si na zajištění bezpečnosti IT ve firmě specializovanou společnost. Na možnosti a úskalí při výběru společnosti poskytující outsourcing bezpečnosti IT se proto podíváme detailněji.

share

Internet věcí není jenom propojení vestavěných zařízení s Internetem. Je to také součást Smart City. Je pouze otázkou času, kdy budou kromě samostatně jezdících automobilů vytvořeny také sítě tunelů, které umožní doručování zboží rychle a co nejblíže zákazníkovi. Internet věcí o nás bude vědět hodně, ale strach o soukromí není na místě. Pravidla stále určuje člověk.