Firmy

Oblast nanotechnologií a nanokompozitů je velmi široká a tak se zaměříme pouze na hlavní obory a představíme pouze část firem, které se v této oblasti vyskytují. Výčet nemůže být nikdy úplný a vyčerpávající. Pokud chcete být zařazeni, dejte nám o sobě vědět. 

Základní rozdělení nanokompozitů:

Nanokompozity: materiály složené ze dvou nebo více různých složek, z nich alespoň jedna se v materiálu vyskytuje ve formě částic o velikostech jednotek až desítek nanometrů. Důvodem použití aktivní látky ve formě nanočástic jsou její kvalitativně odlišné fyzikální vlastnosti oproti hlavnímu materiálu. Kompozitní nanomateriály mají velmi široké použití - ukládání informací, magnetické chlazení, ferofluidy, zobrazovací metody v medicíně, různé senzory, elektromechanické a magnetomechanické měniče, antiseptická vlákna atd.

Rozdělení nanotechnologií:

Nanotechnologie rozdělujeme do osmi hlavních oblastí:

I. Nanomateriály:

· nanoprášky, nanočástice,

· kompozitní materiály obsahující nanočástice,

· materiály s uhlíkovými trubicemi nebo fullereny,

· tenké vrstvy,

· nanostrukturní kovy a slitiny, nanokeramika,

· polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály.

II. Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro a nanoelektronika:

· nanoelektronika, materiály a zařízení,

· optoelektronika (fotonika),

· optické materiály a zařízení,

· magnetické materiály a zařízení, spintronika,

· organická fotonika,

III. Nanobiotechnologie, nanomedicína:

· zapouzdřování léků,

· cílená doprava léků,

· tkáňové inženýrství,

· biokompatibilní materiály a vrstvy,

· molekulární analýza, analýza DNA,

· biologicko-anorganické rozhraní a hybridy,

· diagnostika, molekulární rozpoznávání.

IV. Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech:

· senzory využívající nanomateriály,

· biomolekulární senzory.

V. Nanotechnologie pro (elektro) chemické technologie zpracování:

· filtrace,

· katalýza nebo elektrody s nanostrukturními povrchy,

· chemická syntéza, supramolekulární chemie.

VI. Dlouhodobý výzkum s širokou aplikací:

· samosestavování ( self-assembly),

· kvantová fyzika, kvantové jevy v nanorozměrech,

· nano a mezoskopické systémy,

· chemické materiály, nanochemie,

· ultra-přesné inženýrství.

VII. Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií:

· analytické přístroje, metody techniky a zkoumání,

· výroba prášků (nanočástic) a jejich zpracování,

· zařízení a metody pro vytváření objektů (patterning , vytváření vláken apod.),

· ultra-přesné obrábění, nanometrologie.

VIII. Zdravotní, ekologické a sociální aspekty nanotechnologie:

· toxicita nanočástic,

· ekologické aspekty,

· sociální a etické aspekty,

· standardizace,

· patentování,

· prognózy,

· popularizace nanotechnologie,

· obchod s nanovýrobky

ČLENOVÉ NANOASOCIACE 

Advanced Materials JTJ  s.r.o.

Speciální funkční nátěry s nanočásticemi TiO2 mimořádně silným fotokatalytickým efektem, které účinně likvidují ze vzduchu  organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy.

ASIO, spol. s r.o.

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu (nanofiltry, nanočástice).

Contipro Pharma a.s.

Zabývá se výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Patří mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové a z ní odvozených aplikací. Uvedla firma na trh 4SPIN® – zařízení pro tvorbu nanovláken z roztoků syntetických i přírodních polymerů, které jsou vhodným materiálem pro biomedicínské aplikace, jako například tkáňového inženýrství, hojení ran, či cílená distribuce léčiv.

HE3DA s.r.o.

Zabývá se vývojem a výrobou nové lithiové 3D baterie o unikátní konstrukci. Tato Li-baterie je založena na mimořádných vlastnostech nanomateriálů. Má vyšší kapacitu, nízký vnitřní odpor, ekonomické výrobní náklady a maximální bezpečnost. Tento nový a moderní 3D koncept baterie je jedinou cestou k vyšší kapacitě, která umožňuje rovněž bezpečné skladování energie ve stovkách megawattů.

ING MEDICAL s.r.o.

Firma orientovaná zejména na oblast vývoje a výroby speciálních farmaceutických produktů, moderních zdravotnických a hygienických prostředků založených na inovativních nanotechnologických řešeních.

IQ Structures s.r.o.

Mladá technologická firma, která pracuje jako architekt a zároveň stavitel struktur velikosti lidského vlasu, ale i tisíckrát menších. Tyto stavby jsou tak malé, že dokáží ohýbat světelný paprsek, vytvářet podpůrné lešení pro růst buněk nebo pomáhat vyrábět čistou energii. Její chytré nano a mikro struktury tak pomáhají měnit zažité zvyklosti v řadě oblastí od automobilových světel, přes energetiku, až po ochranu proti padělání a podvodům.

JIMIPLET, s.r.o.

Firma vznikla v roce 2000 se záměrem výroby a prodeje pletené metráže pro oděvní a technické účely. V současnosti má ve svém širokém sortimentu i antibakteriální nanoúplety s nanočásticemi stříbra, které zamezují množení a přežívání bakterií.

NAFIGATE Corporation, a.s.

Společnost propojuje experty z oblasti vědy a buduje globální centrum excelence, jehož cílem je transfer průlomových high-tech produktů a inovativních technologií na světový trh. Přináší na globální trh projekty zaměřené na vývoj a výrobu nové energeticky úsporné generace nanovlákenných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, textilní průmysl či kosmetiku.

Nano4people s.r.o.

Inovativní firma, která se zabývá a podílí na vývoji, optimalizaci a realizaci konkrétních aplikací speciálních multifunkčních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů, které za pomocí světla dokážou čistit vzduch. Na základě mnohaletých zkušeností partnerů z vysokých škol, výzkumných ústavů, zdravotních ústavů a předních českých vědců se aktivně podílí na transferu technologií z oblasti vědy a techniky, týkající se kompozitních nanomateriálů a fyzikálního jevů zvaného fotokatylytická mineralizace do běžného života.

NANOMEMBRANE s.r.o.

Česká společnost vyvinula nanovlákennou membránu, která má extrémně vysokou paropropustnost, voděodolnost s vysokým vodním sloupcem a 100% větruodolnost. Produkty vhodné pro outdoorové a sportovní aktivity či jako funkční materiály ve vojenství jsou vyráběny přímo v České republice pro zaručení nejvyšší kvality a jsou chráněny mnoha patenty a užitnými vzory.

Nanopharma, a.s.

Inženýringová společnost zaměřující se na výzkum, vývoj a výrobu inovativních materiálových řešení s využitím nanovlákenných struktur pro specifické potřeby výzkumu i průmyslu. Intenzivně se podílí na vývoji unikátních zdravotnických prostředků na bázi nanotechnologií (regenerativní medicína a tkáňové inženýrství).

NANOPROGRES, z.s.p.o.

Klastr zaměřený na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikaci do průmyslu a medicíny. Je součástí Evropského strategického klastrového partnerství v nově vznikajícím průmyslovém odvětví a je zařazen do kategorie evropských excelentních klastrů v rámci Evropské iniciativy klastrové excelence.

nanoSPACE s.r.o.

Vyrábí bariérové (antialergické) povlaky a lůžkoviny z nanovláken. Tento zcela inovativní způsob ochrany proti prachovým roztočům a jejich alergenům staví společnost k předním světovým výrobcům ochranných povlaků pro lůžkoviny. Novinkou v sortimentu jsou antialergické hračky s nanovláknem.

NanoTrade s.r.o.

Firma realizuje aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti antibakteriálních aplikací (roztoky, granuláty, kosmetika a zdravotnické prostředky) a funkčního antibakteriálního prádla nanosilver®. Provádí vývoj, výrobu a dodávky výrobků a technologií pro ochrany povrchů materiálů. Nabízí také nanoaditiva do kapalných a pevných paliv pro snížení spotřeby a emisí. Je také dodavatelem speciální technologie lyžařských a pohybových simulátorů.

Nanovia s.r.o.

Výroba bariérových nanovlákenných textilií Nanovia AntiAllergy, Nanovia AntiMicrobe, Nanovia Waterproof a filtrační materiály s nanovláknem Nanovia.

PARDAM s.r.o.

Využívá technologii odstředivého zvlákňování pro vývoj a výrobou nanovlákenných materiálů a jejich aplikaci v průmyslu. Vyrábí anorganické nanovlákenné materiály NnF CERAM používané například jako separátory Li-ion baterií, analytické adsorbční pipety, katalyzátory, kompozitní materiály, dalším výrobkem jsou polymerní nanovlákenné membrány NnF MBRANE využívané jako filtrační membrány pro různé typy médií, či bariérové membrány. Společnost dále nabízí služby pro analýzu práškových materiálů a podílí se na řadě vývojových aktivit v rámci evropských i komerčních projektů.

PIKATEC CZ s.r.o.

Firma uvedla na trh novou generaci automobilové nanokosmetiky CERAMIC a DIAMOND. Díky patentovaným kombinacím prvků, chemických složek a různých druhů a poměrů jednotlivých nanočástic došlo k několikanásobnému zvýšení tvrdosti a odolnosti nanopolitury.

SPUR a.s.

Zabývá výzkumem od roku 2006. V roce 2011 byla zahájena zkušební výroba filtračních materiálů s nanovlákny na vlastním electrospinningovém výrobním zařízení. V portfoliu výrobků nabízí filtrační materiály na bázi nanovláken SpurTex.

Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Unikátní čističky vody s nanofiltrací na principu fyzikálního čištění vody bez chemikálií prostřednictvím technologie hybridní asymetrické selektivní membránové separace. Membránová separace je nejčistší známou technologií. Separační proces probíhá pouze na základě velikosti molekul. Tato metoda je méně náročná na spotřebu el. energie, vystačí si se solárním panelem nebo autobaterií.

Další nanotechnologické firmy v České republice, které nejsou členy asociace

SYNPO, a.s.

Vyvíjí nanostrukturované polymery a polymery z obnovitelných zdrojů. Uplatnění pro nátěrové hmoty, adheziva, termosetové i termoplastové kompozity (stavební, elektrotechnický, automobilový průmysl, letectvi, elektroaktivní polymery (konverze solární energie, elektroaktivní ochranné povlaky, polymerní kompozity pro medicínu.

NANO IRON, s.r.o.

Zabývá se výrobou a technickou podporou při aplikaci nanočástic elementárního železa Fe(0). Díky svým mimořádným redukčním schopnostem, malému rozměru a vysoké reaktivitě vůči široké škále toxických látek jsou tyto ultrajemné částice aplikovatelné v technologiích sanace podzemních i povrchových vod. Ve srovnání s jinými používanými postupy čištění vod je jejich ekologicky šetrné, neboť produktem transformace Fe(0) jsou netoxické oxidy železa.

ELMARCO s.r.o.

Elmarco je první firmou na světě, která vyrábí a prodává zařízení na výrobu nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Zařízení NanospiderTM je zkonstruováno k výrobě všech druhů organických a anorganických nanovláken.

INOTEX spol. s r.o.

Technologie včetně bio- a nanotechnologií pro textilní zušlechťování (impregnace, zátěry).

NANOPROTEX s.r.o.

Výrobce nanovlákenné membrány z polyamidu 6, který se vyznačuje vysokou teplotní stálostí. Aplikací jsou textilie pro pro outdoorové, sportovní a armádní účely.

ROKOSPOL a.s.

Interiová nátěrová barva která čistí vzduch, ničí škodlivé patogení bakterie, zápachy, cigaretový kouř, s nanočásticemi TiO2.

TESCAN Brno, s.r.o.

Patří mezi světové dodavatele rastrovacích elektronových mikroskopů a zakázkových sestav pro použití v materiálovém inženýrství, průmyslu, biologii, kriminalistice a vědeckých laboratořích.

FAVEA, spol. s r.o.

Ryze česká farmaceutická společnost. Klíčovou vlastností jejich produktů, zvyšující jejich unikátnost, je využití moderních farmaceutických technologií. Pomocí mikro a nanotechnologických postupů mění fyzikální vlastnosti doplňků stravy či léčiv. Tím zvyšují jejich účinnost, snižují toxicitu a nežádoucí účinky.

Optaglio s.r.o.

Zabývá se vývojem a výrobou optických bezpečnostních prvků a hologramů a je světovým lídrem v oblasti elektronové litografie. Dodává holografické fólie, etikety a mikrotečky.

CRYTUR, spol. s r.o.

Dodavatel detektorů pro elektronovou mikroskopii.

MemBrain s.r.o.

Hlavním oborem činnosti jsou membránové separační procesy (elektrodialýza, elektrodeionizace, membránová elektrolýza, reverzní osmóza, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace).

generi biotech s.r.o.

Česká biotechnologická společnost. Výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie a nanotechnologie.