Zdraví

sdílet

Nové technologie se hlásí do služeb bytových architektů a výrobců sanitární techniky. Oslovují nás nanotechnologie, kde jsou konstrukčními prvky molekuly či samotné atomy. Zní to jako úvod do vědeckofantastické knihy, ale je to skutečnost.

sdílet

Redakci byl představen projekt nanopinion financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí. Jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.

sdílet

Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR prokázali v rámci výzkumu významné zlepšení hojení poškozeného povrchu oka a rovněž tak možnost záchrany zraku pomocí kmenových buněk. Pro jejich růst a přenos na oko přitom využívají speciální nanovlákna vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci. Právě nanovlákna zajistí, že na nich pěstované kmenové buňky zůstávají na oku na správném místě.

sdílet

Fotokatalytické povrchy vytvořené s pomocí multifunkčních nátěrů jsou efektivní, ekonomicky i energeticky akceptovatelnou technologií, která je plně využitelná pro čištění ovzduší průmyslově a dopravně zatížených oblastí. Současné technologie na čistění vzduchu od emisí u jejich zdroje dokážou snižovat vysoké koncentrace polutantů, ale nejsou schopny si poradit s velmi nízkými koncentracemi velmi nebezpečných látek a jejich malými prachovými částicemi.