O nás

Portál nanokompozity. cz vznikl na podporu nových technologií a materiálů, které již nyní znamenají nový způsob uvažování a práce v celé řadě oborů. S přispěním odborníků a zástupců firem si dovolujeme tyto obory mapovat a nabízet nejnovější poznatky rozvoje naší i světové ekonomiky. Zároveň s tímto nelehkým úkolem sledujeme i nejrůznější výzkumy a poznatky z praxe, jež zkoumají rizika nových materiálů a technologií. Věříme, že nanokompozity mohou otevírat nové obzory i pomáhat potřebným. Jsme ve spojení s českými i zahraničními asociacemi, spolupracujeme s odborníky po celém světě.  

Ochrana osobních údajů – GDPR

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, sdělujeme, že s osobními údaji zacházíme odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dovolujeme si tedy informovat, že zasílání pokynů pro autory, rozesílání e-mailových zpravodajů, předávání volných vstupenek na výstavy a veletrhy a nabídky našich služeb chápeme jako zpracování osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu portálu Nanokompozity. Naším oprávněným zájmem je poskytování služeb a informací v oblasti nových materiálů a technologií a redakční zpracování dodaných materiálů. Data neposkytujeme dalším osobám, neprovádíme žádné operace automatizovaného zpracování za účelem získání Vašeho profilu jako podkladu pro rozhodování, které by se Vás týkalo, respektive za účelem analýzy či odhadu Vašich osobních preferencí, postojů a chování. Proto Vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu s tím, abychom mohli výše uvedeným způsobem pracovat s Vašimi kontaktními údaji, ale umožníme Vám se ze seznamu oslovovaných jednoduše odhlásit.

Jsme si vědomi, že na základě nařízení GDPR máte možnost uplatnit svá následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování a
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud nemáte o naše služby a informace zájem, můžete se jednoduše odhlásit ze seznamu oslovovaných. Můžete vznést rovněž námitky a iniciovat smazání či opravu článku nebo Vašich již zveřejněných údajů. Uvedená práva máte možnost uplatnit písemně prostřednictvím e-mailové adresy: vlastimil.ruzicka@nanokompozity.cz.

Copyright © 2016 nanokompozity.cz.

Užití grafiky, veškerého obsahu, další šíření či zpřístupňování textů a fotografií pouze se souhlasem vydavatele, provozovatele a také autorů zveřejněných textů. Vydavatelem a provozovatelem serveru je:

Editor: Vlastimil Růžička, Brichtova 820/10, 152 00 Praha 5 Barrandov

IČO: 668 64 011

č.ú.: 0629 637 113/0800

IBAN:    CZ65 0800 0000 0006 2963 7113

BIC:        GIBA CZ PX

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.