Smart Nano a Smart City Concept v rámci festivalu Týden vědy a techniky

sdílet:
Vložené video: 

Mezi úvodní akce festivalu Týden vědy a techniky (6. až 12.11. 2017) patřila prezentace Smart Nano a Smart City Concept. Uskutečnila se v prostorách Galerie Českých center v Praze. Česká centra se do festivalové přehlídky zapojila prostřednictvím partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, klastrem Nanoprogress, Technickou univerzitou v Liberci, Západočeskou univerzitou v Plzni a společností Incinity. 

S novým konceptem Smart Nano – Smart City Concept přichází Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Jiří Kůs, předseda asociace uvádí, že se jedná o systémově pojatý marketing a popularizační aktivitu pro oblast nanotechnologií. Kromě interaktivních ukázek z oblasti „nano“, včetně výroby nanovlákenných materiálů, si návštěvníci akce otestovali také „chytré lavičky“ nebo integrační platformu Invipo pro chytrá města. Zástupci firem odpovídali na zvídavé otázky, připraveny byly také přednášky.    

Koncept výstavy se dělil do tří tematických oblastí:

Nanotechnologie v oblasti životního stylu a prostředí. Patřil sem čistý vzduch ve městech i v interiérech budov, čistá voda, protiroztočové lůžkoviny s nanovláknem, funkční materiály a oblečení s nanostříbrem, vysokoúčinné a snadno prodyšné roušky, revoluční vysokokapacitní a bezpečné baterie s nižší ekonomickou náročností výroby a další zajímavé aplikace. 

Digitalizace moderních měst bylo společné téma pro tři české firmy, které v tureckém Izmiru realizovaly Smart City projekt. Ten využívá integrační platformu Invipo. Díky propojení všech technologií je k dispozici unikátní portál pro občany, mobilní aplikace (iOS a Android) a v neposlední řadě komplexní operátorské pracoviště, kde jsou na jednom místě všechny důležité informace o městě.

Chytré lavičky poprvé veřejnosti představili studenti Západočeské univerzity v Plzni v létě 2017. Na funkčních prototypech předvedli některá chytrá řešení, například vyhřívání, USB připojení nebo ochranu sedáku před deštěm.

První přednášku s názvem Smart City Smart Nano aneb chytrá města a nanotechnologie proslovil Jiří Kůs, druhou Budování Smart City, poučení z digitalizace moderních měst Libor Kašparovský, zástupce společnosti Incinity, která vyvinula integrační systém Invipo.

Popularizace nanotechnologií v síti Českých center

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center, uvedla, že první významný počin Českých center v oblasti nanotechnologií představovala prezentace v madridském institutu IMDEA. Díky iniciativě Stanislava Škody, ředitele Českého centra Madrid, se podařilo realizovat setkání otevírající možnost  spolupráce v oblastech nanotechnologického výzkumu mezi ČR a španělskými partnery. V listopadu loňského roku představili Jiří Kůs a Luboš Komárek, manažer klastru Nanoprogress, v areálu Madridské autonomní univerzity v Cantoblanco nejnovější projekty řady výzkumných a podnikatelských subjektů, jejichž aktivity zastřešují v rámci „Asociace“ a „Klastru“.

Stanislav Škoda již v roce 2016 prohlásil, že nezůstane jen u samotné prezentace. Podle jeho slov byl jasný zájem ze strany španělských partnerů impulsem k tomu, aby České centrum Madrid iniciovalo návazné aktivity v koordinaci s Velvyslanectvím České republiky ve Španělsku  a se zástupcem kanceláře CzechTrade. Od roku 2016 již proběhla jednání o české účasti na veletrhu Smagua v Zaragoze (vodohospodářské technologie), kterého se zúčastnili v březnu 2017 Luboš Komárek (Nanoprogress) a Michal Carvan (Výzkumný technologický institut). České centrum Madrid ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Portugalsku ještě v tomto roce uspořádá prezentaci českých nanoprojektů za účasti Jiřího Kůse a Luboše Komárka na univerzitách v Lisabonu a dále v Aveiru.    

"Pro Česká centra nepředstavuje dané téma novinku. Geneze spolupráce s odborníky v dané oblasti spadá do roku 2014. Díky iniciativě Jana Špundy, projektového koordinátora Českých center pro VaVaI, vznikla ve spolupráci SCI-LINE s Ústavem přístrojové techniky AV ČR v roce 2014 výstava s názvem Nanormální svět.cz. Velkoformátové fotografie zachycující pohledy do světa oku skrytého byla prezentována jako příspěvek české vědy a výzkumu k možnostem využití v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Kromě několika prezentací v České republice byla expozice k vidění prostřednictvím Českého centra Bratislava také  na Slovensku," uvedla Petra Jungwirthová.

"Výstava umožnila návštěvníkům vhled do obtížně pozorovatelného prostředí nanostruktur zprostředkované elektronovou mikroskopií. Autoři představili nanosvět dvou rozdílných forem, přirozené a umělé. Je třeba připomenout český přínos světové elektronové mikroskopii. V tomto segmentu patří Česká republika zásluhou nedávno zesnulého profesora Armina Delonga k absolutní světové špičce," dodal Jan Špunda. 

Zástupci Českých center se shodují, že zatímco v době vzniku výstavy Nanormální svět.cz (2014) bylo k dispozici relativně málo hmatatelných výsledků, respektive výrobků na bázi nanotechnologií, v současné době se naopak zdá být množství reálných aplikací využitelných pro běžnou veřejnost těžko uchopitelné. Za důležité považují rozvíjet představený Smart Nano Smart City Concept a seznamovat domácí i zahraniční veřejnost se špičkovými výsledky české VaVaI. "Pro Česká centra představuje participace na obdobných popularizačních aktivitách možnost využívání rozmanitých forem spolupráce, které se daří navazovat díky osobnímu nasazení a iniciativě jednotlivých ředitelů center v daných oblastech. Ročně realizují Česká centra desítky takovýchto programů napříč sítí," uvádějí. 

Zdroj a Foto: Česká centra, agentura Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí

Autoři: 

Redaktor a publicista

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka