Třetí platforma a internet věcí

sdílet:

Neustálé změny hýbou trhem informačních technologií. Nová očekávání zákazníků nutí firmy rychle reagovat. Účinným nástrojem, jak řešit nové úkoly, jsou investice do technologií Třetí platformy: cloud, mobilní řešení, analytika/big data a sociální média. IDC ve své studii konstatuje, že tyto změny nevyhnutelně vytvářejí příznivé podmínky na trhu služeb a poskytují prostor pro vstup nových hráčů, malých společností, které nabízejí inovativní, často specializované řešení dodávané pomocí cloudu. Středem pozornosti je rovněž internet věcí (Internet of Things, IoT).

Studie společnosti IDC uvádí, že hodnota českého trhu IT služeb vzrostla v roce 2014 o 2,2 % a dosáhla 1,7 miliardy dolarů. Odhaduje, že dále poroste v průměru o 3,7 % v průběhu příštích pěti let a v roce 2019 přesáhne hodnota trhu 2 miliardy USD. Analytici na základě této předpovědi předpokládají, že velcí dodavatelé a integrátoři IT služeb budou muset čelit novým výzvám co se týče forem dodávek a především pak malým dynamickým IT společnostem, které nabízejí a stále častěji budou nabízet dobrá inovativní řešení.

Na vývoji je patrné, že v posledních několika letech pokračuje trend snižování výdajů na základní IT služby (HW/SW podpora a instalace) formou tlaku na dodavatele a zvýšenou konkurencí. Oproti tomu IDC zaznamenalo zvyšování výdajů z IT rozpočtů na služby poskytované z komerčních datacenter a dále na konzultace/IT audity vedoucí k optimalizaci a racionalizaci správy IT, jenž často zahrnují alternativní  modely IT dodávek formou služby – cloud, komerční datacentrum nebo dílčí outsourcing. Senior Research Analyst Libor Dvořák z IDC CEMA to vyhodnocuje jako změnu způsobenou novým myšlení a novým fungováním společností, kdy IT oddělení mění svoji roli pouhého dodavatele základní IT utility a stává se partnerem pro transformaci a optimalizaci společnosti. „Firmy si uvolňují ruce od věcí, které lze dodávat formou služby a které neohrožují kompetetivní výhody společnosti,“ uvedl Dvořák.

Poptávka po cloudových službách roste

Studie si dále všímá trhu cloudových služeb, který je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí IT. V roce 2014 investice do služeb veřejného a privátního cloudu v České republice rostly zhruba o čtvrtinu a dosáhly hodnoty 71,46 miliónů USD. V roce 2015 IDC očekává nárůst trhu cloudových služeb o dalších 22 % na přibližně 88 milionů USD. Veřejný cloud v portfoliu cloudových řešení převažuje díky pestré nabídce aplikačních řešení. „Nicméně rychlý nárůst neznamená, že operovat na trhu cloud computingu je snadné,“ komentují studii analytici IDC a dodávají, že na trhu o své místo na slunci soupeří mezinárodní poskytovatelé cloudu, technologické firmy, místní integrátoři, telekomunikační společnosti, stejně jako provozovatelé lokálních datových center. Jmenují hlavně Salesforce, Amazon Web Services, Google stejně jako Microsoft a IBM, kteří získávají podíl na trhu a zaujímají významný podíl trhu. Globální konkurence je podle analytiků hrozbou zejména pro lokální provozovatele datových center a zároveň výzvou pro zákazníky, kteří rozhodují o použití cloudu a stojí před obtížným úkolem vybrat nejlepšího dodavatele.

Směrem ke Třetí platformě

Analýzy společnosti IDC dále ukazují, že otevřenost k využívání cloudových služeb v České republice závisí na velikosti podniku nebo odvětví, ve kterém působí, pouze v malé míře. Mnohem důležitější je moderní přístup k využívání IT a pochopení, že cloud může být nástrojem pro podporu obchodních příležitostí. Úspěšnými se stanou ti dodavatelé, kteří jsou schopni takové zákazníky oslovit, a hlavně  jim nabídnout řešení, která jim ve svém důsledku pozitivně ovlivní hospodářské výsledky. Autoři zprávy uvádějí, že v závislosti na dalším rozvoji trhu, budou v blízké budoucnosti stále méně důležité cloudové služby jako takové. Ti, kdo budou chtít uspět, budou muset použít cloud jako platformu na podporu rozvoje nových IT řešení kombinující nástroje pro analytiku (nebo pro velká data), mobilitu a sociální média – tedy to, co IDC nazývá technologiemi třetí platformy.

Internet věcí jako realita

Studie se dále věnuje dalšímu významnému fenoménu doby: internetu věcí (Internet of Things, IoT), který pokračuje i v České republice ve svém raketovém růstu. Podle průzkumu International Data Corporation se trh internetu věcí v České republice více než zdvojnásobí, když vzroste ze 480 milionů dolarů (11,7 miliardy korun) v roce 2014 na 1 miliardu dolarů (24,3 miliardy korun) v roce 2018 se složenou roční mírou růstu (CAGR) 20,8 %.

Trh internetu věcí se skládá z mnoha různých případů využití, přičemž každý z nich je poháněn vlastní dynamikou růstu. Největším způsobem využití IoT v České republice bude monitorování nákladní dopravy s výdaji ve výši 89 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) v roce 2018. Mezi další nejvýznamnější způsoby využití IoT bude patřit provoz průmyslové výroby, správa výrobních prostředků a monitoring či zabezpečení domácností. Zároveň mnoho dalších případů využití internetu věcí neustále vzniká a rozvíjí se. IDC předpovídá, že největší tempo růstu zaznamenají chytré spotřebiče, které budou do roku 2018 dosahovat složenou roční míru růstu (CAGR) 48 %. Mezi další nejrychleji rostoucí případy využití internetu věcí budou patřit propojené automobily (connected cars), inteligentní budovy a digitální nabídky pro zákazníky v obchodech.

„V letošním roce zaznamená trh internetu věcí v České republice dvouciferný růst a vytvoří širokou škálu velmi zajímavých příležitostí – nejen pro trh ICT, ale také napříč dalšími oborově specifickými technologickými sektory. Transformace podniků, veřejného sektoru a domácností prostřednictvím internetu věcí je pouze začátek, ovšem již nyní jsou zde velké obchodní příležitosti. Společnosti působící na tomto trhu by si však měly být vědomy, že míra adopce internetu věcí není ani zdaleka ve všech sektorech stejná. Odvětví, která již internetu věcí porozuměla, uhánějí vpřed, zatímco ostatní zůstávají pozadu, často svázána regulačními překážkami, odporem současných lídrů trhu nebo jen v důsledku nezralých technologických řešení. Každopádně všechny sektory čeká velmi zajímavá příležitost,“ uvedl ve studii Milan Kálal, programový manažer IDC CEMA.

Téměř dva biliony dolarů v roce 2020
Předpověď pro trh internetu věcí v České republice je součástí průzkumu IDC s názvem Celosvětový průvodce výdaji za internet věcí po vertikálách. Tento průvodce výdaji poskytuje pohled na horizontální technologické členění (hardware, software, IT služby, konektivitu), stejně jako vertikální pohled podle sektorů ekonomiky a způsobů využití, které IDC na trhu internetu věcí sleduje a předpovídá. Zahrnuje projekci příjmů z národní i technologické perspektivy pro Českou republiku a dalších 53 zemí celého světa. Zaměřuje se na 25 nejrychleji rostoucích způsobů využití internetu věcí v 11 hlavních sektorech ekonomiky, například ve spotřebním průmyslu, maloobchodě, zdravotnictví, státní správě, průmyslu či dopravě. Zahrnuje též odhad růstu internetu věcí napříč technologickými řešeními.

IDC definuje internet věcí jako síť složenou ze sítí jednoznačně identifikovatelných koncových zařízení (nebo věcí), komunikujících bez lidské interakce s využitím IP konektivity. Považuje ekosystém internetu věcí za komplexní mix technologií, včetně (ovšem nikoli pouze) modulů a zařízení, konektivity, platforem pro internet věcí, datových úložišť, serverů, zabezpečení, analytického softwaru a IT služeb. Klíčovou vlastností (podle definice IDC) je autonomní konektivita. Do předpovědí internetu věcí nejsou v tuto chvíli zahrnuty chytré telefony, tablety a počítače.

„Trh internetu věcí v České republice roste podobně, jako to vidíme napříč celým evropským regionem i po celém světě. Přináší důležité technologické inovace, umožňuje vývoj nových obchodních procesů a posouvá digitální transformaci dále, než bylo doposud možné. IDC předpovídá, že trh internetu věcí dosáhne celosvětově v roce 2020 hodnoty 1,7 bilionu dolarů, což znamená, že internet věcí je nesporně enormní globální příležitostí. S tím, jak organizace začínají připojovat hmotný majetek k digitální infrastruktuře, mohou sledovat a reagovat na vývoj rychleji, zvyšovat tak svou efektivitu a nacházet nové příležitosti rychlostí, která byla pro předchozí generaci zcela nepředstavitelná,“ uvedl v tiskové zprávě John Gole, ředitel výzkumu IDC CEMA.

Průzkumy IDC poskytují komplexní přehled o struktuře českého a zahraničního trhu. Jsou dobrým vodítkem pro dodavatele a podniky, jež mohou profitovat z pochopení základních technologických komponent zahrnutých do nových technologiích, které jsou pro budoucnost zcela klíčové: Internet věcí a Třetí platforma.

Foto: Samsung, autor

Autoři: 

Redaktor a publicista

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka