Průmysl

sdílet

Zpěněné kovy jsou nový typ materiálu s nízkou hustotou a zajímavými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Vyhovují náročným požadavkům na ochranu životního prostředí, především ve smyslu snižování hmotnosti a surovinové náročnosti. Jako atraktivní se jeví hlavně pro automobilový a letecký průmysl. Vhodné jsou například i pro vojenské účely, kdy mohou nahradit dosavadní způsoby pancéřování. Problémem je jejich nákladná výroba.

sdílet

Vize propojeného světa v rámci internetu věcí se pomalu začíná naplňovat. S tím také roste význam bezpečnosti informačních technologií, které jsou již nedílnou součástí téměř každého podniku. Ovšem kvalitní bezpečnostní technici jsou nedostatkové zboží a samotná problematika bezpečnosti IT nabobtnala do takových rozměrů, že v podstatě není v silách jednoho člověka to zvládnout. Řešením je najmout si na zajištění bezpečnosti IT ve firmě specializovanou společnost. Na možnosti a úskalí při výběru společnosti poskytující outsourcing bezpečnosti IT se proto podíváme detailněji.

sdílet

Internet věcí není jenom propojení vestavěných zařízení s Internetem. Je to také součást Smart City. Je pouze otázkou času, kdy budou kromě samostatně jezdících automobilů vytvořeny také sítě tunelů, které umožní doručování zboží rychle a co nejblíže zákazníkovi. Internet věcí o nás bude vědět hodně, ale strach o soukromí není na místě. Pravidla stále určuje člověk.

sdílet

Specifické strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem motorových vozidel, si žádá další inovace. Chce obstát v bohaté konkurenci. Nanotechnologie a nové materiály nabízejí širokou škálu možností.

sdílet

Cloudové služby jsou v komerční sféře poměrně zavedeným pojmem. Stále výrazněji se cloud prosazuje i ve veřejné správě. V USA přibližně polovina všech státních institucí využívá cloudových služeb a Velká Británie provozuje od roku 2012 G-Cloud (Government Cloud). Česká republika zavedení cloudu pro veřejný sektor zvažuje. IT služby by se nabízely formou cloudu jednotlivým orgánům veřejné správy. Jak využít zkušenosti z Británie?

sdílet

Profesor Milan Zelený komentuje současné vidění světa a ukazuje, jak úspěšně čelit výzvám nového světa hospodářské metamorfózy.  

Stránky