Průmysl

sdílet

Specifické strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem motorových vozidel, si žádá další inovace. Chce obstát v bohaté konkurenci. Nanotechnologie a nové materiály nabízejí širokou škálu možností.

sdílet

Cloudové služby jsou v komerční sféře poměrně zavedeným pojmem. Stále výrazněji se cloud prosazuje i ve veřejné správě. V USA přibližně polovina všech státních institucí využívá cloudových služeb a Velká Británie provozuje od roku 2012 G-Cloud (Government Cloud). Česká republika zavedení cloudu pro veřejný sektor zvažuje. IT služby by se nabízely formou cloudu jednotlivým orgánům veřejné správy. Jak využít zkušenosti z Británie?

sdílet

Profesor Milan Zelený komentuje současné vidění světa a ukazuje, jak úspěšně čelit výzvám nového světa hospodářské metamorfózy.  

sdílet

Cloud se stává jednoznačně jedním z hlavních trendů. Stále rostou nároky zákazníků na spolehlivost a škálovatelnost aplikací, a nakonec i nároky samotných aplikací na výkon. To vede i firmy dříve tradičně orientované na on-premise řešení k přesunu části nebo všech služeb do cloudu.

sdílet

Důležitost sociálních sítí pro propagaci a podporu prodeje si již uvědomují prakticky všechny významné firmy. Mnozí si však vystačí pouze se stránkou na Facebooku. V poslední době začínají společnosti přicházet na jméno Twitteru, ale jsou zde i další méně známé platformy, se kterými se dá velmi době pracovat. Podíváme se na unikátní blogovací systém Tumblr a možnosti jeho využití pro marketingové a obchodní účely hlavně v oblasti nových materiálů a nanotechnologií.

sdílet

Digitalizace a nástup internetu zasahující do všech činností lidského života přichází rychlým tempem i do průmyslu. Toto téma se stalo v poslední době velmi diskutované i na půdě jednotlivých členských států EU a Evropské komise, která nedávno přišla s novou strategií pro jednotný digitální trh. V Německu je tento trend pod pojmem Průmysl 4.0 dokonce označován za 4. průmyslovou revoluci (po páře, výrobních linkách a počítačích). Nejedná se přitom o marketingovou bublinu, o čemž svědčí i fakt, že jí velkou váhu přikládá německá vláda a tamní obří podniky jako Bosch, Siemens či Volkswagen. Ani Česká republika nezůstává pozadu. V polovině září ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek představil Národní iniciativu Průmysl 4.0.

Stránky