Průmysl

sdílet

Je firma prostě jenom stroj na peníze? Tomáš ani Antonín Baťa ji tak nevnímali. Jejich společnost se chovala jako živý organismus – učící, přizpůsobující a samoorganizační. Vybraní jednotlivci byli „gladiátory“ bojujícími v aréně pomocí svých myšlenkových produktů. Výsledek: mimořádně bohatý růst podniku v letech 1933 až 1939, tedy v době velké hospodářské krize.

sdílet

V České republice se denně uskuteční několik stovek promočních akcí a různých druhů eventů. Na tuto situaci reaguje služba Online Brand Booster, která umožňuje velmi jednoduchým způsobem akci propagovat, a to jak v místě jejího konání, tak v online světě.

sdílet

Výzkum materiálů nabral nepředstavitelné obrátky. Vydáváme se na cestu hledání nového celospolečenského paradigmatu. Mluvíme o chytrých domech, chytrých materiálech a vesmírných technologiích v běžném životě.

sdílet

Zpěněné kovy jsou nový typ materiálu s nízkou hustotou a zajímavými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Vyhovují náročným požadavkům na ochranu životního prostředí, především ve smyslu snižování hmotnosti a surovinové náročnosti. Jako atraktivní se jeví hlavně pro automobilový a letecký průmysl. Vhodné jsou například i pro vojenské účely, kdy mohou nahradit dosavadní způsoby pancéřování. Problémem je jejich nákladná výroba.

sdílet

Vize propojeného světa v rámci internetu věcí se pomalu začíná naplňovat. S tím také roste význam bezpečnosti informačních technologií, které jsou již nedílnou součástí téměř každého podniku. Ovšem kvalitní bezpečnostní technici jsou nedostatkové zboží a samotná problematika bezpečnosti IT nabobtnala do takových rozměrů, že v podstatě není v silách jednoho člověka to zvládnout. Řešením je najmout si na zajištění bezpečnosti IT ve firmě specializovanou společnost. Na možnosti a úskalí při výběru společnosti poskytující outsourcing bezpečnosti IT se proto podíváme detailněji.

sdílet

Internet věcí není jenom propojení vestavěných zařízení s Internetem. Je to také součást Smart City. Je pouze otázkou času, kdy budou kromě samostatně jezdících automobilů vytvořeny také sítě tunelů, které umožní doručování zboží rychle a co nejblíže zákazníkovi. Internet věcí o nás bude vědět hodně, ale strach o soukromí není na místě. Pravidla stále určuje člověk.

Stránky